Анализирајќи ги активните проблеми на современото македонско општество, пасивниот и активниот национализам, хомофобијата, умствената и физичката агресија, константното тенденциозно кршење на човековите права и гушењето на различностите и слободата на изразување, сѐ повеќе се наметнува потребата за разбивање на монотоното сивило на јавното мнение и излегување на интелектуалните сили во медиумскиот етер.

Колумни е составен дел на Сакам.инфо и ги одразува мислите, гледиштата и ставовите на избрани интелектуалци и јавни личности од повеќе сфери. Оваа рубрика е креирана со цел да направи сеопфатна синтеза на нашите мисли и да придонесе за слободно и безболно еволуирање на општествените ставови согласно понапредните цивилизациски вредности.