Author Archive

Гревовите на сегашноста

Нема независни медиуми. Ова е теза која често ја слушам и од добронамерни познаници, пријатели и

Епидемија на омразата

Колегата Ерол Мустафа од порталот „Журнал“ ми постави прашање за меѓуетничките односи во Македонија и тоа

Лижење чизми

Кога структурите ќе ги постават линиите, први што газат преку нив се уметниците. Структурите ги сакаат