Што да се прави? Вовед во промената Демократијата е исклучително комплексен систем изграден од повеќе составни