Пред околу дваесетина години, како дете, ги слушав приказните на моите роднини, пријатели, соседи – бегалци