Author Archive

За да сакаш треба и да не сакаш

Било во тет-а-тет разговор или на социјалните мрежи, кога некој ќе ги посочи очигледните нешта кои

Лавина

Лавината започнува од мала, безопасна количина на снег што ќе се оддели од планината. Но, брзо