Author Archive

Година на забрани и ограничувања

Забрането продавање алкохол после 19 часот! Забрането пушење во затворени јавни простории. Забранета продажба и користење

Понеделнички, сонливо

Часот започна, мир во судницата, стооој полиција! Е, на некои така денот им започнува, колку за