Author Archive

Академски (не)морал и (не)слобода

Го знаете ли чувството кога држите ја „браната“ да не попушти на едно место, па дури

Постпразнични рефлексии

Резултатот е 2:1, или дури можеби и 2:0, ако со спортски жаргон се направи сооднос на