Author Archive

Три акорда, три воздишки

МОЈАТА ТИШИНА Ти и јас тишино, Меѓу модрото небо и сивиот асфалт Броиме чекори до замокот

Недовршена љубовна приказна

Посветено на Александра. 1. слушав за неа долги, забревтани монолози од луѓе, на кои туѓите приказни,

Скршените врчки на мојата генерација

Триесет години. И што е сторено? Триесет скршени врчки. Детето во мене е затворено во еден